INA RASE25-N-FA125 bearing

INA RASE25-N-FA125 bearing Dimensions

Type Bearing units
items RASE25-N-FA125
brand INA
Belong Bearing Units
RASE25-N-FA125 size:
d 25 mm
S1 27 mm
Thread (Q) Rp1/8
d3 37,5 mm
A 36 mm
A1 21 mm
B1 44,5 mm
H 36,5 mm
H1 14,5 mm
H2 70 mm
J 103 mm
L 130 mm
N 11 mm
N1 19 mm
Weight 0,75 Kg
Basic dynamic load rating (C) 14 kN
Basic static load rating (C0) 7,8 kN